Mygg

Mygg

 

I Sverige finns 49 arter av stickmyggor, som delas upp i två kategorier: översvämningsmyggor och skogsmyggor. Översvämningsmyggorna är aktiva på dagen och sticks både i starkt solljus och på kvällen. Skogsmyggorna cirkulerar runt sitt byte och är aktivast i gryningen och på kvällen.

Mygg kan vara en plåga exempelvis när man ska sova men de kan också sprida farliga och t.o.m dödliga sjukdomar. Myggor kallas ofta världens farligaste djur på grund av detta eftersom de tar livet av många fler än rovdjur, spindlar och ormar tillsammans.

Här beskriver vi bland annat hur du kan undvika att bli myggbiten eller få in mygg i hemmet.

 

Fakta om mygg (Culicidae)

Kan sprida malaria

Svenska myggor sprider vissa sjukdomar till människor, t.ex. Ockelbosjukan. Djur kan få harpest som även kan överföras till människan. I varmare länder kan mygg dock sprida bl.a. denguefeber, zikavirus och malaria.

Både hanar och honor lever på frukter och blomsaft, men mygghonan behöver även proteinet som finns i blod för att kunna producera ägg. När myggorna parat sig flyger honan iväg och letar efter blod. Vuxna mygg kan flyga flera kilometer för det syftet. När myggan sticker genom huden sprutar den samtidigt in saliv som gör att blodet inte stelnar så den kan suga i sig det. Personen som blivit myggbiten får en allergisk reaktion där denne blivit stucken, vilket ger en kliande rodnad. En mygga som väger 3 mg kan suga i sig 1 mg blod.

 

Larven betar på organiskt material

Blodet sätter igång äggproduktionen och ger näringsämnen för att myggäggen ska kunna utvecklas. Myggan genomgår metamorfos, det vill säga att den går från ägg till larv till puppa till fullvuxen mygga. En mygga lägger 30-350 ägg beroende på art. Äggen befruktas av den lagrade sperman innan de läggs. De är spolformade och ca 1,5 mm stora. Myggäggen läggs ofta på ytor som omger vatten och de kläcks efter några dagar. Mygglarven "betar" på organiskt material i vattnet. Hur länge den är larv beror på art, temperatur och tillgång till mat. Puppstadiet varar i några dagar.

 

Var finns mygg?

Mygg finns oftast vid vattendrag, sjöar, åar och dammar. Dessutom håller de till i skogen.

Det finns även en art som heter sorgmygga men den sticks inte, namnet mygga är här missvisande. Sorgmyggan trivs i fuktig och blöt jord.

 

Är mygg farliga?

Mygg kan som tidigare nämnts sprida sjukdomar till människor i varmare länder och ett par enstaka sjukdomar i Sverige.

 

Bli av med mygg

Förebygg praktiskt

* Det bästa och enklaste sättet att förebygga att bli myggbiten är att undvika platser där mygg finns, det vill säga vattensamlingar.

* Töm ut stillastående vatten i din trädgård, så som gamla fågelbad, tunnor, krukor etc. Annars kan myggen lägga ägg där.

* Det kan också hjälpa att ta bort buskar och sly, då kan myggen inte gömma sig för fåglar och andra rovdjur.

 

Undvik mygg inomhus och utomhus

Det finns sätt att undvika att få in mygg i hemmet och att skydda sig från dem utomhus.

* Använd myggnät inomhus för fönster och dörrar.

* Använd myggfångare utomhus, det kan minska antalet myggor väsentligt.

* Använd Swedish Red Cedar® myggmedel om du ska ut i myggtäta områden.

 

Viktigt att skydda sig om man åker utomlands

* Ta alltid med myggmedel, Swedish Red Cedar® myggspray är lämplig för både vuxna och barn.

* Ta med myggnät hemifrån för att ha vid säng etc., om det inte finns luftkonditionering.

* Om det finns luftkonditionering, sätt på den och stäng dörrar och fönster

* Finns det inte luftkonditionering, använd då en fläkt som förvirrar myggorna och minskar risken för att bli stucken.

 

https://rodceder.se/fler-skadedjur/mygga/

Lämna en kommentar

* Obligatoriska fält

Observera: kommentarer måste godkännas innan de publiceras.