Kackerlacka

Kackerlacka

 

Kackerlackan är en av världens äldsta insekter och svår att ta kål på. Det finns ca
4 000 arter i världen varav ett tiotal lever nära människan. De flesta arterna är nattaktiva och allätare, d.v.s. att de äter både animalisk och vegetabilisk föda. Kackerlackor sprider sjukdomar som listeria och salmonella genom sin avföring och sekret. I Sverige är de vanligaste kackerlackorna skogskackerlacka, brunbandad kackerlacka och tysk kackerlacka.

Här beskriver vi hur du kan undvika att få kackerlackor och hur du blir av med dem om de kommit in i hemmet.

 

Fakta om kackerlackor (Blattodea) och några arter

Skogskackerlacka (Ectobius Lapponicus)

Vår egen svenska kackerlacka är skogskackerlackan. Då den lever utomhus och inte förökar sig inomhus betraktas den i regel inte som ett skadedjur. Skogskackerlackan är en liten kackerlacka, från 7 till 11 mm i längd. Hanen är större än honan. Skogskackerlackan är brunaktig med mörka fläckar.

 

Brunbandad kackerlacka (Supella Longipalpa)

Den brunbandade kackerlackan är 9-14 mm lång och har på sina gulbruna täckvingar två bruna tvärband. Under senare år har förekomsten av brunbandad kackerlacka ökat. Den tycker om värme och lever gärna i eller runt omkring värmealstrande elapparater. Kackerlackan kallas också TV-kackerlacka eftersom man ibland kan påträffa den i TV-apparaters varma skrymslen. Brunbandad kackerlacka kan föröka sig inomhus. Honan lägger en äggkapsel som innehåller 16 ägg dagen efter befruktning. Äggen kläcks efter 1-2 månader och det tar 2-4 månader för nymfer att bli vuxna kackerlackor. Nymferna liknar vuxna kackerlackor men har inga vingar. Kackerlackan kan leva mellan 2-2,5 månader beroende på temperatur.

 

Tysk kackerlacka (Blatella Germanica)

Den kackerlacka vi brukar ha problem med är den tyska kackerlackan. Den tyska kackerlackan är brun, 10-16 mm lång (honorna är större än hanarna) och har två längsgående svarta streck som går från huvudet till vingbasen. Kackerlackan har även taggiga ben.

Honan av tysk kackerlacka bär en äggkapsel med 30-40 ägg tre till fem veckor efter befruktningen. Kapseln är först vit, sedan blir den rosa, sedan ljusbrun och till slut brun. Kapselns storlek är 3,5 mm x 7-8 mm. Efter ett dygn kläcks äggen och nymferna kryper ut.

En vuxen hona av tysk kackerlacka kan leva upp till 6 månader.

 

Orientalisk kackerlacka (Blatta orientalis)
Orientalisk kackerlacka är rödbrun till mörkbrun. Hanen blir 17-30 mm och honan 20-30 mm lång. Ingen av dem kan flyga. I Skandinavien som har kyligare klimat lever den gärna inomhus som skolor, varuhus, växthus, tvätterier och bostadshus. En vuxen individ lever 1-6 månader.

 

Amerikansk kackerlacka (Periplaneta Americana)

Den amerikanska kackerlackan är rödbrun med gula till ljusbruna kanter på ryggskölden. Både hane och hona har vingar. Arten är en stor kackerlacka som blir mellan 34 och 53 mm lång, hanen blir längre. Amerikansk kackerlacka tål inte kyla och inomhus söker den sig till varma miljöer som kök, bagerier, restauranger, matvarubutiker etc. Den lever på dött organiskt material, särskilt ruttnande avfall. Amerikansk kackerlacka kan orsaka bl.a astma. Vuxna honor kan leva i 3,5-19,5 månader vid rumstemperatur, och ca 3-12 månader vid en temperatur på 29 grader. Hanarna lever knappt 7 månader vid rumstemperatur.

 

Australisk kackerlacka (Periplaneta Australasiae)

Den australiska kackerlackan är rödbrun till mörkbrun med ett ljusgult band nära vingbasen. Ryggskölden har tydliga ljusgula kanter. Båda könen har vingar och kan flyga vid varmt väder men de tar sig hellre fram till fots. Honan blir 28-32 mm och hanen 27-24 mm lång. Australisk kackerlacka lever främst på dött material. I kyligare områden drar den sig inomhus och kan uppträda i varma och fuktiga miljöer som växthus (där den kan skada växter), vattenrör, under diskbänkar och handfat, toalettutrymmen, varuhus och lagerbyggnader.

Som fullvuxen insekt lever den australiska kackerlackan 4-6 månader.

 

Är kackerlackor farliga?

Om kackerlackorna får fäste att föröka sig och blir många kan de orsaka unken lukt och förstörelse av livsmedel. Det går inte att koka bort lukten och går således inte att rädda angripna livsmedel.

Kackerlackor kan vara smittbärare av sjukdomarna salmonella, gulsot och listeria. Det kommer från kackerlackans avföring och sekret. Dessutom kan människor i enstaka fall få allergiska reaktioner av kackerlackans sekret.

 

Vad äter kackerlackor?

Kackerlackor kan klara sig utan mat i sex veckor. De äter allt, torra, blöta, färska och ruttnande matvaror som mjöl, bröd, smör, socker, sirap, köttvaror, grönsaker och spannmål. Vid matbrist kan de ge sig på tvål samt linne-, läder-, pappers- och ylleprodukter.

 

Kan kackerlackor flyga?

Några arter av kackerlacka har vingar men de flyger sällan. Hanarna flyger oftast vid varmt väder. Kackerlackorna förflyttar sig helst genom att springa. De kan springa upp till en meter på en sekund.

 

Var finns kackerlackor och hur vet man att man har fått kackerlackor?

Kackerlackor trivs bäst i fuktiga och varma miljöer med tillgång till mat. Kackerlackornas favoritplatser är badrum, kök och tvättstuga.

 

Tecken på att det kan finnas kackerlackor:

 • Illaluktande sekret runt matvaror

 • Sekretspår på golv och bänkskivor

 • Avföring, som är 2 mm lång, cylinderformad och brunsvart

 • Ömsat skinn/skal

 

Undvik att få kackerlackor

Det finns två sätt som kackerlackorna kan komma in i bostaden på. Det ena är att de kan komma in från angränsande fastigheter. Därför bör du täta rörgenomföringar, hål och springor där kackerlackorna kan gömma sig. Skogskackerlackan kan komma in i hus oavsiktligt och vill gärna ut igen.

 

Håll väskor stängda

Det andra sättet är att man får med sig kackerlackor hem i resväskan när man varit utomlands eller produkter och varor som man tar med sig in i hem och lokaler.

 • Använd resväskor som går att försluta säkert.

 • Skaka ur alla klädesplagg som ska packas med hem.

 • Gå igenom bagaget när du kommit hem. Packa upp i badkaret med proppen i så eventuella kackerlackor inte kan smita.

 • Var uppmärksam när du packar upp matvaror och annat från små importbutiker.

 

Det är även möjligt att köpa Swedish Red Cedar® olja som man kan använda för att skrämma bort kackerlackorna från t.ex. hotellrummet.

https://rodceder.se/rodceder/rodcederolja/

 

Andra sätt att förebygga kackerlackor på är:

 • Förvara mat, även djurmat, i väl förslutna behållare eller plastpåsar.

 • Håll rent från spill och matrester.

 • Låt inte odiskat köksgeråd och porslin stå över natten. Detta gäller även husdjursmatskålar.

 • Förvara avfall och kompost i förslutna kärl.

 

 

Bli av med kackerlackor

Om du fått ett kackerlacksbestånd hemma hos dig kan det sprida sig snabbt. Då har du flera möjligheter.

 • Både limfällor och Swedish Red Cedar® olja kan begränsa populationen. https://rodceder.se/rodceder/rodcederolja/

 • Släng genast varor som angripits av kackerlackor.

 • Städa ordentligt.

 • Dammsug och frys in dammsugarpåsen i minst en vecka innan du gör dig av med den.

 

Kackerlacksfällor

Kackerlacksfällan lurar till sig hanarna, genom att utsöndra ett ämne som hanarna tror kommer från honor. När hanarna kommer fram till en kackerlacksfälla fastnar de i klistret på fällan, vilket gör att honorna inte har några hanar att föröka sig med och populationen av kackerlackor försvinner.

 

https://rodceder.se/fler-skadedjur/kackerlacka

Lämna en kommentar

* Obligatoriska fält

Observera: kommentarer måste godkännas innan de publiceras.